Feng Shui


Klasični Feng Shui je metafizična veda o kozmični energiji (Qi) življenjskega okolja z namenom kar najbolje izkoristili naravne sile in s tem pomagati pri doseganju določenih ciljev v vsakodnevnem življenju. Torej je Feng Shui umetnost doseganja kvalitete življenja s pomočjo proučevanja in analiziranja življenjskega okolja in razumevanja pretoka energije in njenega vpliva na vaše bivališče. Qi je naraven fenomen v življenjskem okolju, zato klasični Feng Shui mojstri za razliko od »New Age Feng Shui« za izboljšanje življenjskega okolja nikoli ne predlagajo nameščanja raznih predmetov v stanovanje ali hišo. Iz istega razloga tudi ne priporočajo dekorativnih ali barvnih sprememb kot rešitev za izboljšanje pretoka energije.

Klasični Feng Shui mojstri pri svojih metodah in tehnikah identificirajo, kje se zbira dobra energija in kako jo izkoristiti ter kako se izogniti negativni energiji (Sha Qi).

Obstajata dve šoli klasičnega Feng Shui-ja:

 

San He

daje poudarek značilnostim okolja kot so gore, zemljišča in vode (zunanji Feng Shui)

 

San Yuan

sloni na matematični in numerološki logiki Yi Jinga (notranji Feng Shui)

 

Bistvena razlika med njima je v tem, da se San He fokusira na formacije ter reke in jezera, torej na okolico bivališča, medtem pa San Yuan daje poudarek na »času« (notranjost doma ali delovnega mesta v določenem letu, mesecu ali celo dnevu). Za optimalen rezultat je seveda najbolje, če nas podpira tako okolica, kakor tudi, da znamo maksimalno izkoristiti tista področja našega doma, v katerem trenutno prebivajo najbolj ugodne zvezde za posamezno področje, ki ga želimo razvijati oziroma podpreti (na primer izboljšati svoje odnose).