Oblike, ki jih ne želimo videti skozi vhodna vrata

Vhodna vrata so pri Feng Shui-ju ena najpomembnejših stvari, zato njihov pomen ni nikoli dovolj povdarjen. Glavna vhodna vrata so namreč Qi usta hiše, torej glavni vhod energije. Zaradi tega je izjemno pomembno, da skozi njih ne vidimo oblik, ki so neugodne ter vnašajo v zgradbo negativne energije.

Tako skozi vrata ne želimo videti stebra, ulične svetilke, drevesa, koničaste strehe, poškodovane gore, ki kaže svoje kosti (skale) ali pa T-križišča, katerega en krak vodi direktno proti vhodnim vratom.

V neposredni bližini vhodnih vrat tudi ne želimo preveč grmičevja, ki bi preveč zastiralo vhodna vrata tako, da bi bila komaj vidna. To bi namreč pomenilo, da ima hiša problem s preveč Yin Sha (negativne) energije. Enako energijo nosi tudi hiša, ki je obraščena z bršljanom. To predstavlja tveganje za duševno zdravje stanovalcev. Za vhod je izredno pomembno, da ima lepo jasno preddverje. Pomembno se je izogniti tudi vidnim odvodnim kanalom za vodo, saj predstavljajo zelo neugodno obliko, ki jo pri Feng Shui-ju imenujemo “Voda, ki reže stopala”.

Nezaželjeno obliko predstavlja tudi ozek prehod med stavbami usmerjen na vhodna vrata.

Podobno, zelo nezaželeno podobo predstavlja tudi pogled skozi vhodna vrata, kjer vidimo ozko odprtino med dvema stavbama ali dvema stavbnima kompleksoma.

Izognili bi se naj tudi temu, da bi iz hiše videl dvoriščna vrata, torej, da bi bila vhodna vrata vsporedno z dvoriščnimi vrati. Ko tako preverjamo neugodne oblike vidne skozi vhodna vrata, se moramo zavedati, da morajo le te biti znotraj meja le teh. V kolikor so izven teh meja, ne predstavljajo negativnih oblik.


Leave a Reply